Aktiekurser på en ny nivå

Mina aktiekurser är unika, du kommer direkt lära dig teorins inverkan på börsen.

Kör igång!

Aktiekurser

Nedan så hittar du aktiekurser jag skapat för att effektivt skapa maximal avkastning på börsen. Detta är inga traditonella kurser i den mening att du bara lär dig teori. Med min framgångsrika historik (CAGR 73%) så får du alltid förklarat för dig varför det du lär dig är viktigt. Du kommer direkt kunna koppla teori med verklighet på börsen, det vill säga lära dig se orsak och verkan. Det som gör kurserna helt unika är att jag skräddarsyr din utbildning efter vilken typ av investerare du är.

IPO-Experten

Bli mästare på att hitta guldkorn som ska till börsen. Aktiewilson har ett track-record på över 14 fullträffar sedan 2016. Strategin som lärs ut här går igenom vad man ska titta efter i prospekt och vad som är grundbulten för att hitta en IPO som kommer lyckas.

Sifferkollen

Har du koll på resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys? I denna kurs så lär du dig hur man ska avläsa varje post. Men också vad varje post säger om bolagets hälsa och framtid. Du kommer förstå vilken potential det finns när balanserna i ett bolag ser ut på ett visst sätt. Detta har väldigt stor inverkan på aktiekursen. 

Ägarstruktur

Vad är egentligen viktigt att titta efter i en ägarlista? Här lär du dig analysera nyckelpersoner och aktieinnehav. Är det bra eller dåligt med koncentrerat eller brett ägande? Vilken effekt får en viss ägarstruktur på aktiekursen? En genomgång av ledningar görs också.

Kommunikation

Detta är en social och knepig bit. Det gäller att ha förståelse hur man ska tolka VD:ar och andra insynspersoner när de pratar om bolaget. Att skapa en helt objektiv bild av kommunikationen är en utmaning för de flesta. I denna kurs lär du dig vad du ska lyssna på för att få en rättvis bild av kommunikationen. 

Nyckeltal

För att förstå när en investering görs till ett bra pris behöver du kunna nyckeltal. I denna kurs ges en bred förståelse kring de nyckeltal som är nödvändiga och varför dem är det. P/E tal räcker inte så långt för att förstå hur bolaget presterar. Du kommer också lära dig vad du ska jämföra med och förstå vikten i att inte betala ett för högt pris.

Bransch

Denna kurs hjälper dig analysera branscher och trender. Att vara i rätt bransch är väldigt viktigt för framtiden i det bolag du investerar i. Självfallet är det viktigt att marknaden är hållbar och växer fint (CAGR) men det finns också andra saker du behöver ha koll på. Just det fokuserar denna kurs på och ger dig en fin edge mot andra.

Affärsmodeller

En viktig del är att förstå när en affärsmodell fungerar och kan vara skalbar. Men skalbarheten måste också vara hållbar. Vidare kommer du lära dig hur man ska ta ut unika egenskaper i bolag, det Warren Buffet kallar för ”Moats”. Dessa kan vara avgörande för bolagets tillväxtmöjligheter.

Förvärv

Att skapa aktieägarvärde kan se olika ut för bolag. Vissa har en strategi att dela ut mycket pengar och andra förvärva. Vilken strategi lämpar sig bäst för dig? Du lär dig styrkan av bolag som är duktiga på förvärv och hur du ska räkna på goodwill och avskrivningar. Egenskaper i att upptäcka förvärv är ett sätt för stor överavkastning.

DCF

Diskonterad kassaflödesanalys (DCF) är ditt nästa stora steg till en mer avancerad analys. Denna tar hänsyn till kalkylräntor och diskonterar kassaflöden för att få ut ett nuvärde. Kursen är på en betydligt mer avancerad nivå och kräver en viss bakgrund inom finansiell analys.

CAPEX

Hur bolaget investerar sitt kassaflöde (CAPEX) är en viktig del för framtiden. Hur ska man se på bolag som inte investerar mycket alls i framtiden? När är det en fördel och inte? Utöver capex så lär du dig andra poster i kassaflödesanalysen som kan vara viktiga. Andra tips och tricks ges också. Capex kommer från engelskans ”capital expenses”.

Effektivitet

En spetsad kurs i hur man ska analysera kostnader och effektiviteten i bolag. Här lär du dig vad direkta kostnader, omkostnader och OPEX innebär. Samt mått på hur effektiveten ser ut i bolaget, t.ex. ROE, ROA och ROC. Dvs hur väl avkastning bolaget skapar på de utgifter man har.

Handel

Här lär du dig allt du behöver kunna när det kommer till placera dina positioner. Du lär dig avläsa orderdjupet och se när ett ingångsläge är smart. Mäklarstatistik och likviditet i en aktie är också saker du kommer lära dig. Detta är väldigt viktiga egenskaper i en aktie och styr din dagliga risk. 

Kurspaket

Alla kurser går att läsa fristående. Men det rekommenderas att följa paketen nedan. Kurserna utförs genom möte på Skype där live-demonstration görs och kursmaterial överförs. Under kursernas gång finns det utrymme för allmän dialog och coaching kring processen för att investera seriöst.

Grundkurs

 • Sifferkollen
 • Nyckeltal
 • Handel

Power

 • IPO-Experten
 • Ägarstruktur
 • Kommunikation

Dynamik

 • Förvärv
 • Bransch
 • Affärsmodeller

Expert

 • DCF
 • CAPEX
 • Effektivitet

Om mig och kurserna

Jag är en tillväxt och värdeinvesterare med bakgrund från både Civilingenjör i Teknisk Fysik och Industriell Ekonomi på Chalmers Tekniska Högskola. Är i grunden en ganska optimistisk och analytisk person som stärkts väl från min utbildning. Studietiden har hjälp att forma mitt synsätt på börsen genom att kunna bryta ner problem och analysera orsak och verkan. Detta har givit mig en edge som tagit bort mycket känslor från börsens dagliga brus. Att också snabbt kunna räkna på saker och uppskatta viktiga parametrar i data är något som utbildningarna hjälpt till med. Men som allt är egen träning den viktigaste.

Min start på börsen var i tidig 16 års ålder där jag hade kul med teknisk analys. Idag har jag mer än 6 års erfarenhet av investeringar inom fundamental analys. Sedan 2016 har jag skapat över 200 % avkastning (CAGR 73 %) i mina portföljer. Inom IPOs har jag 14 raka vinster inom samma period och den trenden anser jag kommer fortsätta. Börsen handlar om logiskt tänkande och bortse från yttre faktorer. När man uppskattar värdet på en aktie gäller det tro på det själv, och inte vad banker tycker. Man måste lita på sina beräkningar och antaganden, detta är något som du kommer bli tränad i. 

Alla mina kurser genomsyras av en trevlig dialog med mig där jag coachar dig att tänka rätt. Under våra dialoger finns det utrymme för dig att identifiera svagheter med din analys, och vad du ska göra för att förbättra den. Vad som är helt unikt med kursernas är att jag fokuserar på varför en viss teori är viktig. Jag kommer direkt sätta det du lär dig i perspektiv till börsen och vilka konsekvenser det får för bolag. I detta så ingår det exempel på när aktier stiger och faller på längre sikt baserat på dåliga eller bra balanser och/eller andra faktorer som går att hitta i kvartalsrapporter. 

Boka din kurs

Portfölj
Portfolj
Wilson